En ligne
 • Lighting Theme

  Art

 • Desktop Theme

  Alej

 • Single Colors

  Rive Gauche Rive Droite

 • YOOeffects

  Restaurace

Francie: Hotely, Metro, Dovolena en Francie !
Francie
Kultura a Spolecnost
Mapy
Mesta a Vlada
Autovermietung
Paris Metro
Paris Studio
Pocasi
Pruvodce
Sport a Zabava
Turismus

 
Francie 101
Paríž, Zámky na Loire, Normandie, Zámky na Loire, Bretan, Francouzská riviéra, Burgundsko a Champagne

Francie (francouzsky France, název "République française") je demokratický stát v západní Evrop?. Je ?lenskou zemí Seve a Evropské unie (UE).

Pevninská Francie

I když se hlavní ?ást území Francie (pevninská Francie) nachází v Západní Evrop?, Francie se skládá také z území v Severní Americe, Karibiku, Jižní Americe, západní a jižní ?ásti Indického oceánu, severní a jižní ?ásti Tichého oceánu a Antarktidy (suverenita deklarovaná v Antarktid? nebyla uznána v?tšinou jiných zemí — podívejte se na Antarktický smluvní systém). Pevninská ?ást Francie zaujímá 543 965 km². Na severu a západ? je krajina rovinatá s mírným vln?ním, na zbytku území p?evážn? pahorkatá a hornatá. Hlavní poho?í jsou Pyreneje na jihozápad? a Centrální masív a Alpy na jihovýchod?. Nejvyšší bod Francie i celé Evropy je Mont Blanc (4812 m). Francie bývá podle tvaru svého území p?ezdívána l'Hexagone (šestiúhelník). Mimo hlavního m?sta Pa?íže (v jehož okolí žije 12 milion? lidí) jsou nejd?ležit?jšími m?sty Marseille, Lille a Lyon.

Francouzská republika

Francie (francouzsky La France, výslovnost /f???s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /?epyblik f???s?z/) je demokratický stát, jehož metropolitní ?ást se nachází v západní Evrop?. Sou?ásti Francouzské republiky jsou také zámo?ské departementy a zámo?ská území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Francouzi ?asto p?ezdívají metropolitní Francii l'Hexagone (šestiúhelník), kv?li jejímu geografickému tvaru. Je ?lenskou zemí Severoatlantické aliance (NATO) a je jedním ze zakládajících ?len? Evropské unie (EU). Dále je Francie jedním ze zakládajících ?len? Spojených národ?. Je jedním z p?ti stálých ?len? Rady bezpe?nosti OSN s právem veto, a také jednou z osmi uznaných nukleárních mocností.